Wat is polariteitstherapie?

Polariteitstherapie is een geheel van energetische technieken om de blokkades in de energie flow van het lichaam te verwijderen ontworpen door Dr. R. Stone.

Polariteitstherapie is ontstaan uit de research van Dr. Randolph Stone maar heeft wortels in een duizenden jaar oude traditie, namelijk die van de Ayurveda en stoelt zelfs nog verder op een kennistraditie die gehuld is in de mist der tijd. Dr. Randolph Stone heeft op een zeker ogenblik begrepen dat alle leven bestaat uit energiestromen. Energie stroomt steeds van een positieve pool naar een negatieve pool via een neutraal punt. Dit is ook het geval in het menselijk lichaam. De naam Polariteitstherapie is afkomstig van het feit dat Dr. Randolph Stone dit polariteitsprincipe benut om blokkades uit de energiestroom te verwijderen.

Energie circuleert in het menselijk lichaam volgens een zéér geordend patroon – ze stroomt niet chaotisch maar volgens een complex systeem. Dr. Randolph Stone noemt dit systeem de Energetische Anatomie van de Mens (the Wireless Anatomy of Man). De chakra’s maken hier deel van uit. De kennis van dit systeem laat toe om efficiënt blokkades te verwijderen en aldus de gezondheid en het welzijn van de mens te bevorderen.

Energy flow
De energetische anatomie van de Mens
Polarity Therapy

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top