De NAET methode is een techniek om het energetisch systeem in evenwicht te brengen ontworpen door een arts Dr. Devi Nambudripad, MD Men maakt gebruik van de technieken van o.a. kinesiologie en accupressuur. Via de accupressuur wordt het lichaam in balans gebracht ten opzichte van een stof waaraan men intolerant is.

Er wordt een strikt protocol gevolgd opgelegd door de arts die de methode geconcipieerd heeft. Een 17-tal stoffen hebben voorrang boven andere te behandelen stoffen. (o.a. ei, vitamines, mineralen, suiker, zout, zuren, basen, granen,…..)

Wie ooit reeds sterk gereageerd heeft op een bepaalde stof, gelieve de medische rapporten mee te brengen zodat in verband hiermee extra voorzichtig gehandeld kan worden en het protocol aangepast kan worden.

De NAET methode is geen eerstelijnshulp maar complementair.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top