Dr. Stone was ervan overtuigd dat wanneer we ons via een polariteitstherapeut laten herafstemmen met het sacrale geometrisch patroon van de vijfpuntige ster (zoals een piano herafgestemd wordt) onze mentale, emotionele en fysieke toestand tezelfdertijd zeer positief beïnvloed wordt.

De sacrale geometrie van de vijfpuntige ster is een patroon dat zonder dat we ons dit bewust zijn zich veelvuldig herhaalt in ons lichaam.

De vijfpuntige ster creëert een energie vortex in het lichaam en deze vortex heeft middenin een stil punt, ook neutraal punt genoemd. De spiraalgolf is een energetisch principe dat belangrijk is voor neurale cohesie.

Wanneer iemand vastzit in een hoger dimensioneel patroon (het web van Athena) dan kan de vortex van het vijfpuntig patroon de terugkeer naar de basis teweegbrengen die heling brengt. Vastzitten in een hoger dimensioneel patroon kan zich manifesteren op verschillende manieren: bv. verslaving, depressie, emoties buiten controle, obsessieve gedachten, maar ook disfunctionele gehechtheid aan schoonheid, idealen en visies. De polariteitsbehandeling van de vijfpuntige ster kan een hulp zijn voor de cliënt om bepaalde disfunctionele gehechtheden te kunnen loslaten en hogere dimensionele patronen te transformeren.

Het vijfsterrenpatroon komt overeen met de gulden snede-verhoudingen die rechtstreeks verband houden met de Fibonacci-reeks. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat vijfsterrengeometrie een oneindig continuüm van spiralen binnen spiralen creëert.

Het vijfsterrenpatroon is de sacrale geometrie van “onszelf vinden”. De polariteitstherapeut die dit vijfsterrenpatroon toepast op de cliënt brengt een tuning te weeg van de Mens net als een piano die afgestemd wordt op de Stemvork. Als een Mens goed afgestemd is bevindt hij/zij zich in staat van samenhang en kan hij/zij beter beslissingen nemen in het leven.

.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top