polariteitsbehandeling

Er zijn in ons lichaam chakra’s (energiewielen) en “velden” waar doorheen de energie circuleert. Energie heeft een veld nodig om door te stromen en uit te deinen. Dr Randolph Stone heeft deze velden de “ovale velden” genoemd omdat ze in ons lichaam samenvallen met volgende gebieden of holtes: hoofd, nek, borstkas, abdomen, pelvis bassin.

Elk veld manifesteert een verschillende kwaliteit van energie.

Alhoewel de energie in elk veld verschilt van de andere is het belangrijk dat elk veld ten opzichte van de andere in balans blijft.

Bijvoorbeeld: als iemand een emotionele schok krijgt zal het hartcentrum hiervan weten en dit veld in die regio zal zich samentrekken. Dit zal gevolgen hebben op de energie van de andere gebieden.

De behandeling genoemd “de ovale velden” beoogt het evenwicht in de velden te herstellen.

Deze behandeling beoogt heling van emoties en ook de stress op onze fysiek die deze emoties hebben teweeg gebracht.

De ovale velden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top